Beatrijspad 2, 2722 ZP, Zoetermeer
079 3629247

Vergoeding

Kinderfysiotherapie wordt vergoed!

Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed uit de basisverzekering. Het valt niet onder het eigen risico. Zijn de 18 behandelingen allemaal gebruikt maar is de therapie nog niet afgerond? Dan kan behandeling mogelijk vanuit de aanvullende verzekering voortgezet worden. Indien de ouder waarbij het kind is meeverzekerd een aanvullende verzekering heeft, dan is uw kind automatisch aanvullend verzekerd. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering varieert, u kunt bij uw zorgverzekeraar navragen waar u recht op heeft.

Indien er sprake is van een aandoening die op de chronische lijst staat, dan heeft uw kind recht op volledige dekking vanuit de basisverzekering. Een verwijzing van de specialist is daarbij noodzakelijk.

Niet nagekomen afspraak

In de regel geldt dat afspraken, welke niet 24 uur van te voren worden afgezegd, in rekening gebracht zullen worden bij de patiënt. De praktijk kan deze financiële consequenties niet zelf dragen. Een nota voor een niet-nagekomen afspraak kan niet ingediend worden bij de verzekeraar.

Tarieven

Kinderfysiotherapie Groei! heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten waarbij wij werken op basis van overeengekomen tarieven.
Declaraties naar de gecontracteerde zorgverzekeraars worden in principe door ons rechtstreeks bij de zorgverzekeraars ingediend.

Indien uw kind verzekerd is bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben afgesloten, dan ontvangt u de factuur conform onderstaande tarieven en bent u verantwoordelijk voor de betaling.

Tarievenlijst 2017

Code Handeling Tarief
1100 Zitting kinderfysiotherapie € 48,00
1101 Toeslag voor aan huis behandeling € 16,25
1102 Toeslag voor behandeling in inrichting €  9,25
1103 Instructie/ overleg ouders van de patiënt € 48,00
1105 Eénmalig rapport kinderfysiotherapie € 48,00
1400 Eénmalig kinderfysiotherapeutisch onderzoek € 55,50
1850 Screening € 16,00
1860 Intake en onderzoek na screening € 32,00
1864 Screening en intake en onderzoek € 50,00
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
1920 Telefonische zitting € 17,50
1960 Niet nagekomen afspraak € 30,00